Excel 2010 nagrywanie makr

From Training Material
Jump to navigation Jump to search

Karta Developer

Aby mieć możliwość nagrywania makr i mieć dostęp do ustawień związanych z VBA warto włączyć kartę Developer na wstążce:

 1. Kliknij File -> Options
 2. Wybierz Customize Ribbon i zaznacz Developer Tab

DeveloperTab.png

Od tego momentu karta Developer będzie widoczna:

DeveloperTabOn.png

Bezpieczeństwo makr

Przed rozpoczęciem nagrywania makra powinno się sprawdzić lub zmienić ustawienia bezpieczeństwa w programie Excel (Macro Security).

MacroSecurity.png

Preferowanym poziomem zabezpieczeń jest "Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie" (Disable all macros with notification)

Nagrywanie makra

Rozpoczęcie nagrywania makra można uruchomić na kilka sposobów sposoby:

 1. Klikając Record Macro na karcie Developer
 2. Klikając Record Macro na pasku statusu
 3. Wciskając skrót klawiszowy Alt-L-R

StartRecordingMacro.png

W przypadku skorzystania z drugiej opcji nie ma potrzeby przełączania się na kartę Developer. Wynik będzie zawsze ten sam - pojawi się okno Record Macro

RecordMacroWindow.png

Wprowadź nazwę makra, opcjonalnie przypisz skrót klawiszowy, określ miejsce przechowywania makra, opcjonalnie dodaj komentarz i kliknij OK

MyFirstMacro.png

Wykonaj czynności, które mają być zarejestrowane jako makro i zatrzymaj rejestrowanie: klikając Stop Recording na karcie lub pasku statusu lub za pomocą skrótu Alt-L-R:

StopRecordingMacro.png

Sprawdź działanie makra i zobacz jak wygląda jego kod w VBA.

Uruchamianie i zmiana opcji makra

Za pośrednictwem okna Macro można uruchamiać, usuwać i zmieniać opcje makra. Aby wyświetlić to okno kliknij na "Macros" na karcie Developer lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego Alt-F8.

MacroWindow.png

Przypisywanie makra do paska narzędzi

Makro może zostać przypisane do paska narzędzi "Szybki dostęp" (Quick Access)

 1. Kliknij na ikonie z prawej strony paska i wybierz More Commands...
  QuickAccessToolbar.png
 2. Wybierz kategorię Macro z lewego pola combobox i wskaż na liście wybrane makro
  QuickAccessToolbar2.png
 3. Określ, czy makro ma być dostępne dla wszystkich zeszytów Excela, czy tylko dla bieżącego zmieniając ustawienia w polu combobox z prawej strony okna i kliknij na przycisku Add>>
  QuickAccessToolbar3.png
 4. Opcjonalnie zmień ikonę lub nazwę makra klikając na przycisk Modify... i zatwierdź.
  MacroName.png
 5. Ikona makra powinna się pojawić na pasku szybkiego dostępu
  QuickAccessToolbar4.png

Pliki na szkolenie

https://www.dropbox.com/sh/1qlw6bd72yo5t4p/V4r49jhrin